Przerzuty do kości

Jak dochodzi do powstawania przerzutów?

Choć nie są znane dokładnie przyczyny rozsiewu nowotworowego, komórki nowotworowe potrafią razem:

  • rosnąć na obszarach w bliskim sąsiedztwie guza
  • przemieszczać się do innych części ciała wraz z naczyniami krwionośnymi lub limfatycznymi

Objawy choroby przerzutowej zależą od zajętego organu lub tkanki – w przypadku kości jednym z objawów może być ból o różnym nasileniu.

Przerzuty do kości – mechanizm powstawania

Przerzuty do kości – mechanizm powstawania

Kości wytwarzają związki chemiczne umożliwiające migrację komórek raka gruczołu krokowego w ich kierunku. Kiedy komórki nowotworowe wnikną do tkanki kostnej, wiążą się z komórkami zwanymi osteoblastami, uczestniczącymi w budowie kości. Stymulują wzajemnie swój wzrost, skutkiem czego jest powstanie nowej, nieprawidłowej tkanki kostnej. Ta tkanka kostna nie ma jednak prawidłowej budowy, co może prowadzić do stopniowego osłabienia kości, które w rezultacie mogą ulec złamaniu.

Przerzuty raka gruczołu krokowego do kości rozwijają się u 90% pacjentów.

Skutki choroby przerzutowej i cele leczenia

Ból:

Ból kości może występować u 80% pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, u których występują przerzuty do kości. Początkowo przerzuty nie powodują występowania bólu. Pojawia się on i ulega nasileniu dopiero przy większym zaawansowaniu choroby, często jest trudny do zlokalizowania. Bolesność nasila się w godzinach wieczornych i zazwyczaj zmniejsza się podczas snu. Jednak zdarza się, że pozycja leżąca nie przynosi ulgi. Pacjenci określają ból jako silny lub bardzo silny. Niezwykle istotnym objawem bólu, związanym z chorobą przerzutową, jest brak ulgi lub odczuwalna niewielka ulga po przyjęciu leków przeciwbólowych.

Złamania patologiczne:

Złamanie patologiczne jest to złamanie samoistne lub pod wpływem niewielkiego urazu, do którego u osoby zdrowej w normalnych warunkach w ogóle by nie doszło. Częstość występowania tego rodzaju złamań wynosi 9%. Ryzyko złamania kości wzrasta wraz z czasem trwania choroby. Paradoksalnie, złamania występują częściej u chorych z względnie dobrym rokowaniem.

Zmęczenie ogólne (osłabienie):

Osłabienie jest objawem pogarszającym jakość życia pacjenta. Mimo występującego osłabienia, należy starać się poruszać samodzielnie, odpoczywając tyle, ile to konieczne. Jeśli zmęczenie objawia się uczuciem senności, nie należy prowadzić samochodu oraz obsługiwać urządzeń mechanicznych. W łagodzeniu objawów zmęczenia pomóc może lekka aktywność fizyczna, np. krótkie spacery. Również 30-minutowe drzemki w ciągu dnia pomagają w nabraniu sił.

Ucisk rdzenia kręgowego:

Do ucisku rdzenia kręgowego może dojść w przypadku tzw. złamania kompresyjnego kręgosłupa. Jeżeli w wyniku takiego złamania dojdzie do przemieszczenia fragmentu kręgosłupa, może on uciskać rdzeń kręgowy, co prowadzi do poważnych objawów, niekiedy nawet zagrażających życiu.

Uwaga! Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.